Om oss

Høvding AS er et eiendomsselskap med 45 000 m2 næringsareal for utleie i Molde. Vår målsetning er å kunne tilby våre leietakere energieffektive næringslokaler av høy kvalitet og med et høyt servicenivå. Selskapet er i utvikling både via planlagte utbygginger og oppgradering av eksisterende eiendomsmasse.

Historien om Høvding

En gang var Molde konfeksjonsindustriens hovedstad i Norge.  Tilnavnet var ikke Rosenes by, men «skredderbyen». Konfeksjonsindustrien blomstret, og hele Romsdal ble omtalt som Norges kleskammer.

Høvding konfeksjonsfabrikk ble etablert i 1936, av Gottlieb Moe. Fra 1960-tallet var Høvding den ledende konfeksjonsbedriften i Molde.

På 1970-tallet var Høvding byens største arbeidsgiver med oppimot 200 ansatte.

Norsk industrihistorie forteller om bransjer, produkter og produksjonslinjer som blir en suksess, men så forsvinner. Å sy klær var fra 1900-tallet og opp mot 1970-tallet en helt naturlig lokal industri med et stort marked. Konfeksjon var en stor arbeidsgiver, ikke minst for kvinner, som kom fra hele landet. Konfeksjon har kledd opp folk i bygd og by, men også skapt inntekter for etablering av nye familier.

Konfeksjonsindustrien i Molde forsvant med moderne, industriell utvikling. Men høvdingnavnet bestod, i nye klær – som eiendomsselskap.


I Høvding AS er det i dag bygninger og eiendom det handler om. 

Ekkoet fra konfeksjonstiden høres ennå i Molde, når vi snakker om «Høvdingbygget», enten i sentrum eller på Årø. Høvding AS forvalter det første «Høvdingbygget» i Motzfeldtsgate i Molde sentrum, men har mange andre bygninger med trofaste leietakere både i stat og privat næringsliv. Høvding bygger også nytt, men holder seg inntil videre til Molde. Å levere til det lokale næringsliv er fokuset for Høvding AS.

I veggene til dagens Høvding sitter fortsatt historier fra konfeksjonstiden: Høvding-eiernes kamp for å skape levedyktige bedrifter. Det gjør de ved å legge til rette for fleksible utleiemuligheter slik at leietakere kan vokse og utvikle seg. Å være i front i sin bransje og sikre arbeidsplasser er viktige verdier også i dag. Som lokal eiendomsforvalter ønsker Høvding å ta samfunnsansvar ved å ta vare på byens bygningsmasse der det er mulig. Politistasjonen i Molde er et slikt eksempel, tidligere kjent som Solemdalgården hvor Solemdal møbelfabrikk hadde sine lokaler. Da Høvding overtok bygget i 1989, pusset de opp gården, og tok vare på særpreget. I 2005 ble bygget solgt videre.


Nå skapes det nye historier i Høvdings bygninger. I sum disponerer Høvding i dag 45 000 m2 fordelt på ulike selskap. Fra Motzfeldsgate i vest, via Fabrikkvegen 13, Grandfjæra og i Gammelseterlia i Årødalen.

Høvding er en sentral del av Moldes suksess fra 1936 til nå. I dag er målet at Høvding skal fremstå som en anerkjent eiendomsutvikler som driftes profesjonelt. Det jobbes hardt med å holde en høy miljøstandard, legge til rette for stor fleksibilitet for leietakere, og å være en ansvarlig og fremtidsretta byutvikler.

Høvdingen sitter fortsatt trygt.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.